El RD 450/2022 i l’aprovació del nou DB HE6 de dotacions mínimes per a la infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics

Publicado el 17-02-2023

El RD 450/2022 i l’aprovació del nou DB HE6 de dotacions mínimes per a la infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics

El RD 450/2022 i l’aprovació del nou DB HE6 de dotacions mínimes per a la infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics


Durant aquests darrers vuit anys l’única referència que existia per a les instal·lacions dels punts de recàrrega de vehicles elèctrics era la ITC-BT-52, desenvolupada pel RD 1053/2014, amb el què s’establien les bases per al desenvolupament i la implantació del vehicle elèctric.

El darrer impuls que ha rebut la infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics (IRVE) ha estat amb la darrera modificació del CTE, donant una estabilitat al tema. Amb el RD 450/2022 s’aprova el nou DB HE 6, de dotacions mínimes per a infraestructures de recàrrega de vehicles elèctrics.
 
El DB HE 6  defineix l’àmbit d’aplicació i quina serà l’exigència mínima en quant a infraestructura de recàrrega de vehicle elèctric que ha de tenir un edifici.

L’àmbit d’aplicació serà el següent:
•    Edificis de nova construcció.
•    Edificis existents:

Intervencions en la instal·lació elèctrica de l’edifici que afectin a més del 50% de la potència instal·lada quan l’aparcament sigui interior.
Intervencions en la instal·lació elèctrica de l’aparcament que afectin a més del 50% de la potència instal·lada.
Reformes que incloguin l’aparcament de més del 25% de l’envolvent final de l’edifici.

Les dotacions mínimes a realitzar seran les següents:
•  Preinstal·lació del 100% de les places d’aparcament per als edificis residencials d’ús privat.
•  Per a edificis d’ús distint del residencial privat es farà una preinstal·lació mínima del 20%, a més d’una estació de recàrrega cada 40 places. Si l’edifici és de l’administració, una estació de recàrrega cada 20 places.

Per altra part, per a les inspeccions de les instal·lacions elèctriques, aquestes estaran regulades pel Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, publicat en el RD 842/2002 de 2 d’agost :

•    Edificis d’ús residencial privat amb potència > 100 Kw, una inspecció reglamentària cada 10 anys.
•    Aparcaments amb ventilació forçada, una inspecció periòdica cada 5 anys.
•    Aparcaments de més de 25 places, una inspecció periòdica cada 5 anys.
•    Locals de pública concurrència, una inspecció periòdica cada 5 anys.
 

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar tu accesibilidad, personalizar y recopilar información estadística sobre tu navegación. Si continuas navegando, consideramos que aceptas su uso. Puedes obtener más información consultando nuestra política de cookies. Aceptar